Malayalam Christian Lyrics

User Rating

4.16666666666667 average based on 6 reviews.


5 star 4 votes
3 star 1 votes
2 star 1 votes

Rate this song

Add to favourites
This song has been viewed 145994 times.
Swargeeya Shilpiye neril kaanum

Swargeeya Shilpiye neril kaanum 
Allal illa nattil njan ethidumbol (2)

Vinmayaakum Shareeram 
Aa vinroopi nalkumbol
En allal ellam maridume (2)

Kurudanu kaazhchayum 
Chekidanu kelviyum 
Oomanum mudanthanum 
Kuthichu uyarum 

Vinmayaakum Shareeram 
Aa vinroopi nalkumbol
En allal ellam maridume (2)

Aashayerum Nattil 
Shobhayerum Veettil 
Thejasserum Naadhante 
Ponmukham njan kaanum

Vinmayaakum Shareeram 
Aa vinroopi nalkumbol
En allal ellam maridume (2)

Swargeeya Shilpiye neril kaanum 
Allal illa nattil njan ethidumbol (2)

Vinmayaakum Shareeram 
Aa vinroopi nalkumbol
En allal ellam maridume (2)

സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും

സ്വർഗീയ  ശില്പിയെ  നേരിൽ  കാണും  
അല്ലേൽ  ഇല്ല  നാട്ടിൽ  
ഞാൻ  എത്തിടുമ്പോൾ  (2)

വിനിമയാകും  ശരീരം  ആ  
വിൻരൂപി  നൽകുമ്പോൾ 
എൻ  അല്ലേൽ  എല്ലാം  മാറിടുമെ  (2)

കുരുടന്  കാഴ്ചയും  
ചെകിടന്  കേൾവിയും  
ഊമനും  മുടന്തനും 
കുതിച്ചു  ഉയരും  

വിനിമയാകും  ശരീരം  ആ  
വിൻരൂപി  നൽകുമ്പോൾ 
എൻ  അല്ലേൽ  എല്ലാം  മാറിടുമെ  (2)

ആശയേറും  നാട്ടിൽ  
ശോഭയേറും  വീട്ടിൽ  
തേജസ്സറും  നാഥന്റെ  
പോർമുഖം  ഞാൻ  കാണും 

വിനിമയാകും  ശരീരം  
ആ  വിൻരൂപി  നൽകുമ്പോൾ 
എൻ  അല്ലേൽ  എല്ലാം  മാറിടുമെ  (2)

സ്വർഗീയ  ശില്പിയെ 
 നേരിൽ  കാണും  
അല്ലേൽ  ഇല്ല  നാട്ടിൽ 
 ഞാൻ  എത്തിടുമ്പോൾ  (2)

വിനിമയാകും  ശരീരം  
ആ  വിൻരൂപി  നൽകുമ്പോൾ 
എൻ  അല്ലേൽ  എല്ലാം  മാറിടുമെ  (2)

More Information on this song

This song was added by:Administrator on 15-06-2021
YouTube Videos for Song:Swargeeya Shilpiye neril kaanum

Create and Share your Song Book