Search for  Malayalam Christian Song Lyrics

   

Quick Search

Search in English

This song has been viewed 5338 times.
Song Category:
എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ

എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ
എന്നിൽ എന്തു നീ കണ്ടേശുവേ
ഒരു യോഗ്യതയും പറയാൻ ഇല്ലായേ
കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ

1 ഗതസമനയിലെ അതിവേദനയും
എന്നെ ഓർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ
അതിദാരുണമാം കാൽവറിമലയും
എന്നെ ഓർത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ;-

2 എനിക്കായ് മരിപ്പാൻ എനിക്കായ് സഹിപ്പാൻ
എന്നിൽ എന്തു നീ കണ്ടേശുവേ
ഒരു മാന്യതയും പറയാനില്ലായേ
ദയ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ;-

3 അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുവാൻ അങ്ങേ സാക്ഷിക്കുവാൻ
എന്നിൽ യോഗ്യത തെല്ലുമില്ലേ
കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ കൃപയാൽ
കൃപ ഒന്നു മാത്രം യേശുവേ;-Current Rating :0
Total Votes :0
Enne thiranjeduppaan enne maanikkuvaan

enne thiranjeduppaan enne maanikkuvaan
ennil enthu nee kandeshuve
oru yogyathayum parayaanillye
krupa onnu mathram yeshuve

1 gathasamanayile athivedanayum
Enne orthu sahichuvallo
athidarunamaam kaalvarimalayum
enne orthu sahichuvallo;-

2 enikkaaya marippaan enikkaya  sahippan
ennil enthu nee kandeshuve
oru manyathayum parayan illaye
daya onnu mathram yeshuve

3 angke snehikkuvan angke sakshikkuvaan
ennil yogyatha thellumille
krupayaal krupayaal krupayaal krupayaal
krupa onnu mathram yeshuve


Videos/MP3 for Song:എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ(Enne thiranjeduppaan enne maanikkuvaan)
Chords for Song:എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ എന്നെ മാനിക്കുവാൻ(Enne thiranjeduppaan enne maanikkuvaan)
Did you spot a mistake ? Do you have more information on this song? Please share your comments below


Contact Us |  Home | Submit a Song | Request a Song